JMBG protesti su započeli u Sarajevu i zahvatili druge gradove u BiH, bez obzira na entitetske i kantonalne granice. Ne bez razloga, mnogi pratitelji događanja su, već na temelju te geografske i geopolitičke raznolikosti protesta, istaknuli da ovakvih akcija nije bilo otkako je samostalne BiH, pa tako ni u poslijeratnom razdoblju. Bez obzira na to što isti problemi more sve građane BiH, u posljednjih petnaestak godina nije bilo građanskih akcija koje bi objedinile sve građane BiH.

Priče iz tranzicije – razumijevanje tranzicijske pravde je medijski i umjetnički projekat koji obuhvata nekoliko različitih segmenata, ali u svojoj istraživačkoj i fenomenološkoj orjentaciji predstavlja cjelinu.

Ključni cilj  projekta je podizanje opće svijesti o značenju tranzicijske pravde kroz analizu probleme savremenog društva u BiH i uspostavljanje izravne veze sa pojmom tranzicijske pravde. Projekat želi potaknuti aktivnu ulogu građana i slobodnih medija u demokratskom društvu, te ojačati civilno društvo u Bosni i Hercegovini.

Ekipa projekta

Amra Baksic Čamo, vođa projekta
Meridijana Sadović,  menadžer obrazovnih programa
Zoran Ćatić, producent obrazovnog programa