(pro.ba za BHT), dokumentarni serijal, rezultat projekta Čitaj BiH. Serijal predsavlja i preispituje bosanskohercegovačku književnost druge polovine dvadesetog vijeka.