Ljubav je tamo
Gdje se šutnjom kaže sve
Išaret samo