Da li žene mogu biti pokretač promjena u društvu ? Koliko patrijahat kao dio mentaliteta koči i one žene koje jesu osvještene i koje uspijevaju pravazići diskriminirajući odnos društva ?

Autor se služi filmom kao sredstvom u pokušaju da razumije žene u procesima tranzicijskog društva.