Svezala kosu
U smrt da ode lijepa
Za pravo drugih

#HadisNajafi