Najbolja emisija za mlade je zabavno edukativna emisija, emitovana na BHT, namijenjena je mladima uzrasta od 10-15 godina. Glavni likovi Bajt i Gigabajt se nalaze u unutrašnjosti kompjutera, gdje najavljuju sadržaje emisije. Procesor doktor Aborp im pomaže, a Virus ih sve vrijeme ometa.