U sklopu porodičnog ljetovanja, koristeći slobodno vrijeme od odmora, napravili smo malu, familijarnu reportažu o nama vrlo dragom gradu Rovinju. Namjera je bila da zainteresujemo našeg sina na istraživanje i kasniju edukaciju u smjeru medijske produkcije. Nismo uspjeli ali odustati nećemo.