Spomenik Brus Liju u Mostaru je prvi u svijetu i otkriven je 26. novembra 2005., dan prije nego je otkriven u Hong Kongu za njegov 65. rođendan. Međutim, u toku prve noći je vandaliziran, otkinute su mu nunčake i premješten je u podrum Gradske uprave gdje se nalazio sve do maja 2013. kada je ponovo postavljen na isto mjesto u park Zrinjevac. Šta je spomenik značio kada je prvi put postavljan i šta znači sada kad je opet tu nakon osam godina razgovarali smo sa gradjanima Mostara. Izgleda kao da spomenik ima više veze sa svime što se dešava sa Mostarom nego što se čini na prvi pogled.

Priče iz tranzicije – razumijevanje tranzicijske pravde je medijski i umjetnički projekat koji obuhvata nekoliko različitih segmenata, ali u svojoj istraživačkoj i fenomenološkoj orjentaciji predstavlja cjelinu.

Ključni cilj  projekta je podizanje opće svijesti o značenju tranzicijske pravde kroz analizu probleme savremenog društva u BiH i uspostavljanje izravne veze sa pojmom tranzicijske pravde. Projekat želi potaknuti aktivnu ulogu građana i slobodnih medija u demokratskom društvu, te ojačati civilno društvo u Bosni i Hercegovini.

Ekipa projekta

Amra Baksic Čamo, vođa projekta
Meridijana Sadović,  menadžer obrazovnih programa
Zoran Ćatić, producent obrazovnog programa