Oko hiljadu mještana i aktivista iz cijle Bosne i Hercegovine u ponedjeljak, 14. juna 2021. godine u Goranskom polju, u Opštini Konjic, svojim tijelima spriječili su početak radova na dvije, od ukupno 15 planiranih malih hidroelektrana na rijeci Neretvici. Prema podacima nevladine organizacije “Eko akcija”, u Bosni i Hercegovini izgrađeno je 106 malih hidroelektrana, dok je u pripremi izgradnja dodatnih 340. Aktivisti upozoravaju kako će hidroelektrane uništiti biljni i životinjski svijet, s posebnim naglaskom na endemske vrste koje tu žive te kako je važno da što veći broj građana shvati ovu činjenicu i pruži podršku u borbi za očuvanje prirodnih resursa u Bosni i Hercegovini.