Kratki film “Samo Da Pogledam” – Damir Bašić

Film “Samo da pogledam” (Just to take a look) autora Damira Bašića je toliko kratak i jednostavan da bi i najkraće objašnjenje bilo predugo i suvišno. Možda je samo bitno napomenuti da je na jedan indirektan način rađen po istinitom događaju.