Trenutno u BiH, postoji 17 prečistača otpadnih voda, koji rade prečišćavanje komunalnih otpadnih voda. Dva su problema koji se pojavljuju, zbrinjavanje mulja koji nastaje u procesima prečišćavanja i kojeg se godišnje generira 9500 tona. Drugi problem je bacanje čvrstog otpada, kao što su vlažne maramice, pelene, higijenski ulošci, štapići za uši, koji ne bi trebalo da se bacaju u kanalizaciju, nego u komunalni otpad. Ovim projektom želimo da informišemo i educiramo stanovništvo o ovoj problematici i nadamo se da će usvajanjem novih navika, pomoći u smanjenju opterećenja prečistača otpadnih voda. Projekat: „Jačanje kapaciteta i podizanje javne svijesti – adekvatno i održivo upravljanje muljem sa industrijskih i gradskih prečistača“, je sufinansiran od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Projekat provodi firma „Dekonta BH“ d.o.o.