Plivaju patke
Miljacka svojim tokom
Odjednom galeb