Hayd u Park predstavlja alternativni kanal za predstavljanje društveno angažovane omladinske kulture. Hayd u park je izvor podrške akcijama za unaprjeđenje obrazovnog sistema po mjeri djece, mladih I njihovih roditelja.

više: https://www.youtube.com/results?search_query=+zoka+%C4%87ati%C4%87+hayd+u+park