Svo zlo zemaljsko
U svakom od nas spava
Ne pravi buku