Sklapam haiku stih
Dok čekam gradski prevoz
Dramu napisah