Želimir Altarac Čičak

(Sarajevo, 21. avgust 1947. – Sarajevo, 26. mart 2021.)

“I kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja

zaustavi i nadjača bolnu pjesmu vjetra

a aleje ponovo ožive životom proljeća

ja kliktaću nestanku svome.”