Radio Drama “Vila Retorta” – Mula Mustafa Bašeskija

Mula Mustafa Bašeskija – Ševki bošnjački ljetopisac, rođen je u Sarajevu1731. ili 1732. godine u Mimar Sinanovoj mahali. Pretpostavlja se da je umro 18 avgusta 1809. godine u Sarajevu. O Bašeskiji se zna samo ono što je on o sebi zabilježio u svom Ljetopisu, pa je, prema tome, to i jedini izvor za upoznavanje njegova života i rada. Puno mu je ime Mula Mustafa Bašeskija sa pjesničkim pseudonimom Ševki.

Dali, Suni i Buba su tri glavna lika. Oni upadaju u vremenski tunel i prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu u najrazličitijim historijskim vremenima.