Šta je istina? Srce je gdje je dom ili obratno? Bajo je Šveđanin porijeklom iz Bosne. Nakon 18 godina, posjećuje rodno Sarajevo, grad koji ga mijenja protiv njegove volje.