Komad Priča o carevom zatočniku, Miodraga Stanisavljevića premijerno je izveden 1975. godine pod nazivom “Carska se poriče”. U nekim pozorištima igran je kao “Legenda o Mitru Rataru ili Džin hvalisavac…”

Avgusta 2022. srednjoškolci iz Užica, Zrenjanina, Beograda i Vranja pripremili su javno čitanje ovog teksta.

Slušate: TIJANU ŠAKIĆ (Dvorska luda, Džin), ANJU TASIĆ (Princeza, Telal) MAŠU ĐURIĆ (Jovan, Mitar), EMU GUSKIĆ (Dvorska dama, Baba) i LENKU VUČIĆEVIĆ (Car, Janko, Ban Čekrkčelenković, Vojvoda Uzengi-bengić)

Režija javnih čitanja: Ivana Bogićević Leko

Izrada rekvizite i elemenata kostima: Nataša Čakić Simić

Snimak zvuka i montaža: Zoran Ćatić

Javna čitanja su organizovana u okviru programa Čitaj glasno! koji realizuje Užička književna republika.