Pokisla vrana
Na suhoj grani trešnje
Miriše snijeg