MI O NAMA – Platforma za promociju pozitivnih priča o individualcima i individualkama, iPlatforma Mionama.ba je projekat koji za cilj ima dokumentovanje priča o pojedincima i pojedinkama, inicijativama i događajima u Bosni i Hercegovini kroz video i fotografske priče.