„Škole mira“ inicijaticiva je Centra za mirovno obrazovanje koja ima za cilj da u „podjeljenim“ sredinama kroz zajednički rad, učenicka, nastavnika i nastavnica, ali i njihovih roditelja, po prvi put prepoznaju jedni druge, druže se i zajedno sudjeluju na rješavanju zajedničkih problema kroz module – ekologija, digitalne prijetnje, ovisnosti, međureligijski dijalog.