Djeci uvijek zanimljiva forma u kojoj se iskoriste sve stvari koje se zabilježe tokom snimanja filma a koje najčešće urade sami jer im uvijek “podvalim” malu kamericu da im se nađe.