Nakon uspješno snimljenog filma, do kraja radionice ostala su nam dva dana. To vrijeme je iskorišteno da djeci pokažem osnove dokumentaristike i da se nastavimo igrati.