Kraju sve bliže
Bore se lica množe
Budućnost stiže