Pod pojmom „dvije škole pod jednim krovom“ se podrazumijeva jedan objekat (škola) sa dva nastavna plana i programa. Pretežno se ove vrste škola nalaze u Srednjobosanskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Film “Dvije škole pod jednim krovom” nastao je kao težnja SHL-a da ukaže na problem segregacije i diskriminacije djece u školskim klupama. “Jedna takva podjela ne odgovara potrebama i željama učenika, već je odraz stavova političke elite u BiH. SHL je uvidio činjenicu da se u našem društvu treba ukazati na ovaj problem i konačno ukinuti dvije škole pod jednim krovom, te smo 2009. godine objavili dokumentarni film pod nazivom „dvije škole pod jednim krovom“. – stoji na njihovoj zvaničnoj stranici.

Autori filma: Enes Zlatar i Zoran Ćatić