Adopt Srebrenica, kao neformalna grupa, nastala je 2005. godine, nakon što je doktorici Irfanki Pašagić dodijeljena Međunarodna nagrada Alexander Langer. 

Nastao iz potrebe da okuplja ljude koji dijele zajedničke vrijednosti i viziju Srebrenice, kao dokaz da postoje oni koji doprinose zajedništvu, ne bježeći od prošlosti, spremni izazovima sa kojima se svakodnevno suočavaju. Pored brojnih aktivnosti, posebno je zanimljiv Dokumentacioni centar koji je jedina arhivska platforma koja ima za cilj prikupiti, objediniti i učiniti dostupnim fotografije, video materijale, dokumente i sve ono što predstavlja i čuva uspomenu na Srebrenicu i ljude koji su nekada činili ovaj grad, kako bi porodice, mlade generacije, dobili priliku da pronađu uspomene na drage osobe koje više nisu među živima i kako bi zajedno mogli osjetiti duh zajedništva i dobrog komšiluka kojim su se razvijale veze među ljudima.