Dokumentarni film “Čovjek/Zakon” nastao je 2016 godine, kao dio istraživanja o pravima osoba sa intelektualnim poteškoćama. 2009. godine Ombudsmani za ljudska prava su u svom istraživanju utvrdili da je stanje u Zavodima za brigu o osobama sa poteškoćama u razvoju jako loše. Također prilagođavanje sistema socijalne zaštite je jedan od osnovnih uslova na putu BiH ka EU.