“Srebrenica-hronologija jednog genocida ili šta se desilo sa Mirnesom Osmanovićem”

Zvučna knjiga “Srebrenica, hronologija jednog genocida ili šta se desilo sa Mirnesom Osmanovićem“ autora Matthiasa Finka

Predstavništvo Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini svim zainteresovanima nudi audio knjigu “Srebrenica, hronologija jednog genocida ili šta se desilo sa Mirnesom Osmanovićem” koja je realizirana u saradnji sa Bibliotekom za slijepa i slabovidna lica u Bosni i Hercegovini.

Knjigu su čitali Jasna Diklić, Aida Krehić, Izudin Bajrović, Aleksandar Seksan, Rinko Golubović, Zoran Ćatić i Aldin Omerović. Ton majstorica je Amela Ražanica.

https://audiobook-srebrenica.ba/