“Tako se bojim
Molim vas da dođete
Uskoro će mrak”

#HindRajab (6)