Na tihoj vatri
Sa ljudskim likom sretnim
Kuha se žaba