Akademija za žene“ je tokom 2022. godine implementira projekat „Seksualno nasilje – Krivično djelo silovanje u BiH“ uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke i Njemačka Ambasada Sarajevo. U okviru projekta je urađeno istraživanje pod naslovom “Krivično djelo silovanja u Bosni i Hercegovini. Koliko je javnost upoznata sa zakonodavnim okvirom i šta se dešava u praksi” koje je dostupno na našoj web stranici.

https://afw.ba/wp-content/uploads/202…